Publikációk

Könyvek, jegyzetek:

• A Study to Analyze and Interpret the Role and Position of American English in the
Hungarian Educational System.
PodPress (Ad Librum Kft.), Budapest, 2008
ISBN 978-963-87769-2-1
http://www.konyvesbolt.online/spd/978-963-87769-2-1/Nagy-Peter-Kristof-A-Study-to-Analyze-and-Interpre

• Jegyzet Az internetes kommunikáció alapjai című tárgyhoz. (szerk. és ford.) (kézirat)

Tanulmányok:

• College Students’ Motivations for Signing Up for E-Learning Courses.
In: DisCo 2015: Media From Analog Education to Digital Education (eds:
Beseda, Jan & Machát, Zbynek), Prague: Center for Higher Education Studies, 2015,
pp 65-75
ISBN 978-80-86302-47-8
http://www.csvs.cz/konference/disco2015/Disco2015-sbornik.pdf

• Internet usage of fourth-grader primary school pupils.
In: Applied Technologies and Innovations, Prague: Prague Development Center,
12/09/2014 Vol. No. 10, Issue No. 4
http://academicpublishingplatforms.com/article.php?journal=ATI&number=16&article=2027
ISSN 1804-4999 (online), ISSN 1804-1191 (print)

• Internet usage of fourth-grader primary school pupils.
In: DisCo 2014: Media literacy education from pupils to lifelong learning (eds:
Beseda, Jan & Machát, Zbynek), Prague: Center for Higher Education Studies, 2014,
pp 126-134
ISBN 978-80-86302-46-1
http://www.csvs.cz/konference/disco2014/Disco2014-sbornik.pdf

• Negyedik osztályos általános iskolai tanulók internethasználati szokásai.
In: Határtalan oktatáskutatás – Tanulmányok a 75 éves Kozma Tamás tiszteletére
(szerk.: Ceglédi Tímea, Gál Attila, Nagy Zoltán), Debrecen: CHERD, 2014, pp 35-44
ISBN 978-963-08-8995-7 (online), ISBN 978-963-08-9146-2 (nyomtatott)
ISSN 2064-6046 (online), ISSN 2060-2596 (nyomtatott)
http://mek.oszk.hu/12800/12801/12801.pdf

• Mire használjuk az internetet? Internethasználati szokások Magyarországon.
In: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, Nyíregyháza: Bessenyei
Könyvkiadó, 2011/2 (III. évf.), pp 113-123
ISSN 2061-3156, ISBN 978-615-5097-27-06

• Az információs társadalom ellentmondásai.
In: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, Nyíregyháza: Bessenyei
Könyvkiadó, 2011/1 (III. évf.), pp 244-258
ISSN 2061-3156, ISBN 978-615-5097-17-1
http://www.nyf.hu/gtk/sites/www.nyf.hu.gtk/files/kozlemenyek/Gazd_Tarstud_Kozlemeny_3_1_2011.pdf

• Az iskolai fegyelmezés története és jelenlegi paradigmája az Amerikai Egyesült
Államok állami iskoláiban.
In: Iskolakultúra, 2011/4-5 (XXI. évf.), pp 134-143
HU ISSN 1215 5233
http://epa.oszk.hu/00000/00011/00156/pdf/iskolakultura_2011_04-05_134-143.pdf

• The Contentiuos Questions of Electronic Learning and Computer Mediated
Communication.
In: A IV. Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Kiadványa, Debreceni Egyetemi
Kiadó, 2011, p259
ISBN 978-963-318-174-4

• The Controversial Issues of E-learning and Computer Mediated Communication.
In: Journal of Economics and Social Sciences, Nyíregyháza, 2010
ISSN 2061-3156, ISBN 978-963-9909-79-3

• Students’ Habits of Internet Usage at the Different Levels of the Educational System.
In: A Nemzetközi III. Doktorandusz (PhD/DLA) Konferencia Kiadványa, 2010
ISBN 978-963-87809-6-6

• Az oktatási rendszer különböző szintjein tanuló hallgatók internet-használati szokásai.
In: Gazdasági és Társadalomtudományi Közlemények, Nyíregyháza: Krúdy
Könyvkiadó, 2010/1, pp 161-181
ISSN 2061-3156, ISBN 978-963-9909-63-2
http://www.nyf.hu/gtk/sites/www.nyf.hu.gtk/files/kozlemenyek/Tarstudkozljo-ok-b5.pdf

• Symbolism of Setting and Characters in Tennessee Williams’ A Streetcar Named
Desire.
In: Endeavours 2 (szerk.: Vraukó Tamás), Nyíregyháza: Bessenyei Könyvkiadó, 2010,
pp 49-53
ISSN 1785-2099

• Symbolism of Setting and Characters in Hemingway’s The Sun Also Rises.
In: Endeavours 2 (szerk.: Vraukó Tamás), Nyíregyháza: Bessenyei Könyvkiadó, 2010,
pp 41-47
ISSN 1785-2099

• Az internet szerepe a művészet közvetítésében.
In: Pedagógiai Műhely, 2009/4 (XXXIV. évf.), pp 42-58
HU ISSN 0 133-8951

• Nappali tagozatos hallgatók internet-használati szokásai elitszociológiai szemszögből.
In: Pedagógiai Műhely, 2009/1 (XXXIV. évf.), pp 5-25
HU ISSN 0 133-89517

• Számítógép által közvetített közléskapcsolat és internetes tájékozódási technikák fiatal
felnőttek életvitelében és tanulmányi szokásaikban.
In: A tudásteremtő fakultás eredményei – Inventárium (szerk.: Galó M., Kiss L. A.,
Kukla K., N. Szabó J.), Nyíregyháza, 2008, pp 463-468
ISSN 1787-7113, ISBN 978-963-9909-06-9

• Who Is Who in Henry James’ The Turn of the Screw. (kézirat)

• Father Figures and Substitutes in Charles Dickens’ Great Expectations. (kézirat)

Könyvismertetések:

• Kozma Tamás és Perjés István (szerk.): Új kutatások a neveléstudományokban –
Hatékony tudomány, pedagógiai kultúra, sikeres iskola.
In: Pedagógiai Műhely, 2010/2. (XXXV. évf.), pp 101-102
HU ISSN 0 133-8951

• Kozma Tamás – Rébay Magdolna (szerk.): A bolognai folyamat Közép-Európában.
In: Szabolcs-Szatmár-Beregi Szemle, 2009/3. (44. évf.), pp 474-475
ISSN 1216-092X
https://issuu.com/mzsk.hu/docs/szemle09_3_netre